logo

Varför lära sig första hjälpen

paragraph     Vad säger arbetsmiljölagen?

I AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd hittar du allt kring vad som gäller kring första hjälpen och krisstöd. Nedan hittar du några citat ur AFS 1999:7.

Beredskap för första hjälpen och krisstöd

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första
hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art,
omfattning och särskilda risker. …

Kunskaper i första hjälpen

6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda
risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer,
som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.
Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och
färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Kunskaper om krisstöd

7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga
kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Vad säger forskningen?

Deltagare som har varit med på en första hjälpen-kurs har en ökad motivation att undvika arbetsskador och har en ökad riskmedvetenhet. Detta innebär att första hjälpen-kurser även kan ha en positiv förebyggande effekt.
(Ovanstående är översatt från engelska.)
H. Lingard / Journal of Safety Research 33 (2002) 209–230

Vad säger plånboken?

Det kan ibland vara lättare att förstå varför man skall utbilda personalen i första hjälpen om man förstår vilken påverkan det gör på ekonomin. Förutom det som står ovan att deltagarna får en ökad riskmedvetenhet så kan tidiga insatser minska eller helt ta bort sjukskrivningar till följd av olyckor och akuta sjukdomar.

Ex. på kostnad för sjukfrånvaro för en anställd med en årsinkomst på 300.000:- :
10 sjukperioder x 3 dagar: 40.560 kronor
2 sjukperioder x 14 dagar: 33.312 kronor
6 sjukperioder x 7 dagar: 45.936 kronor
2 sjukperioder x 21 dagar: 39.552 kronor

Källa: försäkringskassan.se

Exempel på hur det blir en påverkan på samhällsekonomin:

1.4 Vikten av förebyggande åtgärder i första hjälpen-utbildning
Att förbättra förebyggande insatser och samhällsinformation kan begränsa kostnaden för senare krisinsatser. Det finns beräkningar som pekar på att för varje krona som investeras i kris- och katastrofberedskap, sparas fyra kronor i räddningsinsatser. Det förebyggande arbetet måste börja med utbildning och träning i första hjälpen, som kan hjälpa människor till en ökad riskmedvetenhet.

Källa: Svenska första hjälpen-rådets riktlinjer för första hjälpen

Vad säger vi på Safe HLR?

Vi är väl medvetna om att alla företag har många typer av krav på sig, vissa fler och vissa färre.
Vi tror på en realistiskt dimensionering av kris- och olycksfallsberedskapen på företag. Satsa på kvalité, satsa på att vara redo innan det händer och kunna när det händer.

Det finns många myter om både första hjälpen och krisstöd. Vi är gärna med och krossar dem!

Vad säger du?
Nu har du läst hela denna sida och har fått en bra och kort inblick i första hjälpen och krisstöd.
Med kunskapen du har nu har du ingen ursäkt att inte lyfta på luren och ringa oss eller skicka det där mailet till oss. Eller hur?

För visst vill du vara redo när det händer?

Exempelvis kommer var 7:e företag att behöva använda sin hjärtstartare, visste du det?