logo

Om oss

Safe HLR – Om oss

Företaget har sina rötter i Röda Korset. Där erfarenhet kring första hjälpen i praktiken samt metodik och pedagogik byggdes upp.

Adam Gilborne är grundaren av Safe HLR och ända sen starten 2014 så har arvet från Röda Korset påverkat starkt. Till exempel så står samtliga som jobbar på företaget bakom Röda Korsets humanitära värderingar och de mänskliga rättigheterna.

Adam är fortfarande aktiv inom Röda Korset både som frivillig och som konsult.

 

2013 backade Svenska Röda Korset från den kommersiella marknaden och valde att rikta in sig på socioekonomiskt utsatta grupper inom det svenska samhället. Det var då naturligt att kliva fram och erbjuda den erfarenhet jag har till de som nu inte längre nås av Röda Korset.

Första hjälpen är fantastiskt! Det enda som behövs är kunskaperna och känslan av att våga. Det är det som är målet för mig. Att alla skall förstå hur enkelt det är att göra skillnad i människors liv, bokstavligt talat.

– Adam Gilborne, Grundare

 

Sedan starten har mycket ändrats. Idag har vi egen personal och använder även ett nätverk av fåtal utvalda och kvalitetssäkrade konsulter runt om i landet. Från Boden i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger kvar i Hindås, mittemellan Borås och Göteborg.

Kurserna vi genomför varierar från 1,5 timmar till flera dagar och allt från första hjälpen vid småsår/ skavsår till livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans och krisstöd. Samtliga kurser kan anpassas efter behov och önskemål. Vi är även med och tar fram riktlinjer för hur företaget skall agera vidd olycksfall samt anpassar första hjälpen-material utifrån behovsinventering.

Tveka aldrig att höra av dig med dina frågor och funderingar!

 

 

Vision

Kvalitets-,miljö- och arbetsmiljöpolicy

Vi som driver Safe HLR

Vision

Att företag och organisationer aldrig skall stå handfallna när det sker
en olycka på arbetsplatsen och att bryta ner tröskeln mellan att se på
och våga agera för att rädda en medmänniskas liv.

Kvalitets-,miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy

Safe HLR skall erbjuda kurser och produkter av hög kvalité och i samarbete med beställaren.
För att uppnå detta jobbar vi bland annat med följande:

 • Vi använder oss av kvalificerade och kvalitetstestade instruktörer.
 • Vi jobbar kontinuerligt med fortbildning av våra instruktörer.
 • Vi har en god och öppen dialog med beställaren.
 • Vi följer upp och utvärderar kurser och projekt och drar lärdom av dessa.
 • Vi jobbar ständigt med vårt förbättringsarbete.

Allt för att säkerställa slutmålet för varje åtagande, nämligen att beställaren får ett djupt förtroende
och återkommer till oss med nya spännande uppdrag.

 

Miljöpolicy

Safe HLR ska erbjuda kurser och produkter av hög kvalité med hänsyn till miljö och ekonomi.

 • Vi jobbar för att se till att alla produkter levereras i samband med redan bokade besök så som kurser
  och eventuella uppföljningsmöten, detta för att minska miljöpåverkan från ökade transporter.
 • Vi reviderar miljöpolicyn kontinuerligt och även att hitta nya områden att bättra på.
 • Vi jobbar ständigt med att ha så mycket som möjligt elektroniskt för att minska
  användningen av papper och därmed minska vår miljöpåverkan.

Målet skall vara att hålla nere vår miljöpåverkan.

 

Arbetsmiljöpolicy

Safe HLR skall verka för en god arbetsmiljö genom att:

 • Verka för en god kamratskap och en god anda
 • Förebygga arbetsskador
 • Vid behov förse medarbetare med skyddsutrustning och kläder
 • Verka för ett öppet klimat och därigenom tidigt upptäcka risker i
  arbetsmiljön samt aktivt jobba med att riskinventera

Målet skall vara att minska arbetsrelaterade skador samt skapa en positiv
arbetsplats där man som enskild individ och grupp kan utvecklas.

 


Vi som driver Safe HLR

Adam Gilborne
Certifierad första hjälpen-instruktör av Röda Korset
Behörig att hålla samtliga kurser.
Adam Gilborne

”Jag har mångårig praktisk erfarenhet av kris- och olycksfallsberedskap (första hjälpen- beredskap).
Jag har sett, upplevt och jobbat i den verklighet du och din personal skall ge första hjälpen i. I flera år har jag även dimensionerat första hjälpen-beredskapen på bland annat företag och olika publika evenemang.

Min första hjälpen-bakgrund är från Svenska Röda Korset.
Från dem har jag över 19 dagars utbildning inom kris- och olycksfallsberedskap, 8 dagars utbildning till första hjälpen-instruktör och över 6 års praktisk erfarenhet av kris- och olycksfallsberedskap.

Nu utbildar jag i mitt eget företag.

Bild kommer
Bild kommer

Lisa Gilborne

”Jag jobbar normalt sett på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som biomedicinsk analytiker.
Inom Safe HLR är jag främst ett bollblank och stöd till Adam men kan hoppa in och vara instruktör på vuxen och barn hjärt- lungräddningskurserna då jag är certifierad HLR-instruktör.

Precis som Adam har jag också mångårig praktisk erfarenhet av kris- och olycksfallsberedskap (första hjälpen- beredskap) som jag har fått via Röda Korset. Jag utbildar även i första hjälpen åt Röda Korset.”