logo

Få småföretagare har rutiner för krissituationer19 oktober, 2015

IMG_2455

 7 av 10 småföretag saknar rutiner för krishantering det visar en undersökning gjord av Visma.

– När något händer måste man ha färdiga rutiner att ta till direkt för att minimera konsekvenserna. Det är en liten investering man gör som brukar betala tillbaka sig om olyckan är framme. Men många gånger tror jag tyvärr att det måste hända något innan man förstår värdet av att ha rutiner, säger Ulf Strandberg, handläggare på Arbetsmiljöverket, som ser allvarligt på resultatet.

Krav på alla företag

 

Alla företag oavsett storlek och bransch ska ha utrustning för första hjälpen. Företag med minst en anställd ska även ha rutiner för krishantering vid olycksfall och akut sjukdom, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. På en del företag sitter krisplanen som ett halvt bortglömt och inaktuellt dokument i en pärm – och på de allra flesta småföretag saknas rutiner helt.

69 procent av de totalt 921 svarande småföretagarna i undersökningen uppger att de inte har några rutiner för krishantering. Det är i princip samma resultat som 2008 och 2011, då 73 respektive 72 procent gav samma svar. Bara 20 procent är säkra på att företaget har säkerhetsrutiner.

Kriser kan se olika ut

 

En krissituation kan drabba en hel arbetsplats eller enskilda personer – och den kan ta sig olika uttryck. Rutiner skapar trygghet för både personal och arbetsgivare, menar Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket.

– Man behöver egentligen inte göra det så märkvärdigt. Försök förutse och identifiera vilka risker som finns. Utifrån det skapar man rutiner för vad som ska göras om olyckan är framme.

– Det kan handla om att ta fram telefonnummer till närmaste anhörig eller att lista var räddningsutrustning finns. Tänk dig att det ska vara som en apparat som rullar igång lite av sig själv, men som är anpassad till det egna företaget, säger Ulf Strandberg.

– Sedan får du inte glömma att synliggöra rutinerna på ett bra sätt. Ingen ska behöva leta efter dem. Jag har varit på arbetsplatser där rutinerna hänger på anslagstavlor, dörrar och lite överallt. Det fungerar alldeles utmärkt.

 

Källa: Vismaspcs.se (2015-10-19) samt Ulf Strandberg, handläggare på Arbetsmiljöverket

 

Tips för att komma igång med rutiner för krishantering från oss på Safe HLR

 • Krisstöd idag är mycket enklare än förr
  • Visste du att exempelvis så är debriefing borta som en självklar första insats.
 • Skapa enkla rutiner
  • Enkla rutiner är genomförbara.
 • Fundera på vad som kan påverka er verksamhet
  • Hot och våld från kunder?
  • Arbetsplatsolycka?
  • Personal som förlorar en nära anhörig?
 • Öva, öva och öva
  • En potentiellt traumatisk händelse kan vara stressigt nog. Att ha övat innan det händer kan vara avgörande i vissa fall. Övningar kan ske enkelt med fiktiva händelser som endast ledningen över på eller så kan man också öva med delar av/ hela personalstyrkan.
 • Förmedla rutinerna till ALLA på företaget
  • En del av krisstödet är att det skall vara förutsägbart, det blir det om informationen har gått ut till alla på företaget.

Önskar du hjälp?

Vi kan stötta er i allt från att ta fram rutiner, till utbildning inom första hjälpen och krisstöd samt övningar på olika nivåer.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er!